Wyposażenie sali konferencyjnej (wspólnie z firmą VERREX Corp. z New Jersey US)