Projekt i realizacja instalacji multimedialnej w muzeum

Nasze prace obejmowały zaprojektowanie i realizację:

28 stanowisk multimedialnych w tym:
• 4 stanowiska z systemem projekcyjnym
• 12 stanowisk interaktywnych
• aplikacje na stanowiskach
• sterowanie przy pomocy systemu Digital Signage